Thomas and Elizabeth Splan outside house, Ontario 1922

References

  1. Splan, THOMAS
  2. Weston, ELIZABETH